01 February 2010

Bengkel & Taklimat Manual Pengurusan Setiausaha

Bengkel dan Taklimat Manual Pengurusan Setiausaha telah diadakan di Dewan Pemuda Pas Kawasan Gombak. Peserta yang terdiri daripada Setiausaha UKJ DUN, Setiausaha Lajnah & Jabatan itu berlangsung pada 31 Jan 2010, jam 9.30 mlm hingga 12.00 t/mlm.

Antara objektif utama program tersebut ialah Memaksimakan peranan Setiausaha DUN, Lajnah & Jabatan DPPG dalam menguruskan & mengendalikan organisasi dan Memberi kefahaman dan panduan tentang tanggungjawab setiausaha di peringkat UKJ DUN, Lajnah & Jabatan.

Jawatan Setiausaha merupakan jawatan yang cukup penting dalam sesebuah organisasi. Peranan & skop tugas Setiausaha menjadi nadi & penentu kepada kemajuan & keperkasaan sesebuah organisasi. Justeru itu, setiausaha mesti dilengkapkan dengan ilmu &
kemahiran yang secukupnya agar mampu berperanan dengan cemerlang.

Maka dengan ini Sekretariat DPPG menyediakan sebuah manual sebagai panduan kepada Setiausaha UKJ DUN, Setiausaha Lajnah & Jabatan dalam menjalankan tugasan setiausaha di peringkat masing-masing.

No comments:

Post a Comment